Strunkeveko, Ministrunken og Mikrostrunken blir arrangert av Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS), eit selskap med ideell formålsparagraf heileigd av Valdres folkemusikklag (VFL). 

Kursleiar Ådne Geicke Kolbjørnshus planlegg og gjennomfører kursa saman med styringsgruppa for strunkearrangementa, og dagleg leiar i selskapet har overordna ansvar. Selskapet har kontor i kulturklynga på Valdres Folkemuseum saman med Jørn Hilme-stemnet.

Valdres folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
Org.nr: 893 901 442

Ådne Geicke Kolbjørnshus, kursleiar Strunkeveko 
post@strunkeveko.no | 472 54 646

Ingvild Lie, dagleg leiar Valdres folkemusikkarrangement AS
post@hilme.no | 61 36 46 71, 992 95 056

Kyrre Strand, styreleiar Valdres folkemusikkarrangement AS
kmrstrand@gmail.com | 932 13 142

Styringsgruppa for Strunkeveko 2024
Marte Helene Aasen, Brigitte Halldis Blomlie, Anne Heidi Kvam Hillestad, Julian Finnbråten Steinsrud og Erland Voldhaug Andersen.