Strunkeveko, Ministrunken og Mikrostrunken blir arrangert av Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS), eit selskap med ideell formålsparagraf heileigd av Valdres folkemusikklag (VFL). 

Kursleiar Frank Henrik Rolland planlegg og gjennomfører kursa saman med styringsgruppa for strunkearrangementa, og dagleg leiar i selskapet har overordna ansvar. Selskapet har kontor i kulturklynga på Valdres Folkemuseum saman med Jørn Hilme-stemnet.

Valdres folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
Org.nr: 893 901 442

Frank Henrik Rolland, kursleiar Strunkeveko 
post@strunkeveko.no | 61 36 46 71, 906 32 556

Knut Aastad Bråten, dagleg leiar Valdres folkemusikkarrangement AS
post@hilme.no | 61 36 46 71, 907 68 797

Kyrre Strand, styreleiar Valdres folkemusikkarrangement AS
kmrstrand@gmail.com | 932 13 142

Styringsgruppa for Strunkeveko 2023
Marte Helene Aasen
Jørgen Andrison Kvam
Thea Sandsengen
Erland Voldhaug Andersen
Marit Karlberg