Onsdag 10.juli

09.45 – 10.00 Oppmøte og registrering

10.00 – 10.30 Presentasjon av lærarane / fellesdans

10.30 – 12.00 Instruksjon

12.00 – 12.30 Mat / frileik

12.30 – 13.00 Felles leik og aktivitet

13.00 – 14.30 Instruksjon

14.30 – 15.00 Småfolk 1, «Danse mi dokke» med Ingrid Lingaas Fossum og Brigitte Blomlie.

 

Torsdag 11. juli

10.00 – 10.30 Oppmøte og fellesdans

10.30 – 12.00 Instruksjon

12.00 – 12.30 Mat/frileik

12.30 – 13.00 Felles leik og aktivitet

13.00 – 14.00 Instruksjon

14.00 – 15.00 Avslutningskonsert på festplassen, her er det elevane saman med lærarane som held konserten!