Strunkeveko 2024 - fele


Felekurs med Nina Fjeldet

Fem dagar med undervisning i fele!

Deltakarane blir delte inn i grupper etter nivå og alder. Lærarane gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning. På kurset vil du lære mange nye låttar og få tips til vidare utvikling.

For å vera med på fele bør du ha spelt i minst to år.

Lærar: Nina Fjeldet!

Nina er felespelar frå Gausdal, busett i Målselv. Som unge var ho med foreldra sine på dans med Gausdal Spelmannslag, og ho bestemte seg for at ho ville starte å spele fele. Sidan har ho spelt fele både her og der, aleine og saman med musikantar av mange slag. Blandt anna har ho vore på Strunkeveko før, som både deltakar og instruktør!

Nina speler gjerne leiker frå heimedistrikta Gudbrandsdalen og Troms, og ho elsker å spele til dans. Innimellom står ho på scena med ei barneforestilling, ei danseforestilling eller heilt aleine med fela.

Nå gler ho seg til å gjere comeback på Strunkeveko!

 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - fele fordjuping


Fordjupingskurs i fele med Jo Einar Jansen

Er du klar for å ta felespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på fele for å vera med. 

Instruktør: Jo Einar Jansen!

Jo Einar er en felespelar og songar frå Frosta i Trøndelag, boset i Målselv. Han har levd sitt liv saman med folkemusikken, gjennom familien og spelemannslaget i oppveksten, og utøvande studiar i norsk og nordisk folkemusikk. Han er kjend frå grupper som Moenje og Kartellet, i tillegg til at han spelar mykje solo, både til dans og konsert.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - halling


Hallingkurs med Vebjørn Jøtun Fauske

Hallingen har eldgamle tradisjonar i Noreg, og har nådd eit skyhøgt nivå med utøvarar som tek dansen til nye høgder. Anten du har store ambisjonar eller du berre er spretten og danseglad, er hallingkurset på Strunkeveko plassen å bli ein betre hallingdansar. Ved sidan av store mengder hallingdans blir det også fleire økter med både akrobatikk og godkarstykke. 

Vebjørn Jøtun Fauske er lausdanser og toraderspelemann frå Gol i Hallingdal. Han har dansa laus sidan han var 3 år og trivast godt i folkemusikkmiljøet, og er inspirert av det gode miljøet han har vakse opp i på Torpo. No er han 26 år og bur i Oslo, og deltek aktivt i Hallinglaget, Leikarringen i BUL, Valdresslaget, BLS ung og Halling på Riksscena. Han har instruert i hallingdans både i Oslo og i Hallingdal. Vidare seier han: «Strunkeveko har vært viktig for meg og eg gler meg veldig til å møte dykk!»

Nytt av året er at vi har fått Frikar som samarbeidspartner! Ein av dagane får hallinggruppene då reise med lærarane sine ned til Frikar-SMIA som ligg i Aurdal! Frikar-SMIA har ekstra godt dansegulv, gode matter til å lære akrobatikk og mykje meir!

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - halling fordjuping


Fordjupingskurs i halling med Jon Bugge Mariussen

Ta hallingen til nye høgder! Nivået på hallingdansen i Noreg er på veg godt oppunder taket. Strunkeveko tek konsekvensen av dette og tilbyr kurs for den som verkeleg byrjar å få taket på både kast og takt. Fordjupingskurset i halling er for deg som har kome verkeleg langt som dansar, og kurset krev at deltakaren held høgt nivå. Fokuset på kurset er å utvikle seg som dansar og jobbe med eit personleg uttrykk.

Du lyt vera over fjorten år og ha ei interesse for både dansen og teknikken bak. Har du det, lovar vi store mengder inspirasjon og danseglede i løpet av desse dagane i Valdres.

Instruktør: Jon Bugge Mariussen!

Jon er koreograf, dansekunstnar og perkusjonist med utdanning frå Høyskolen for dansekunst i Oslo. For tida er han spesielt interessert i det rytmiske og musikalske ved dansen. Erfaringar frå folkedans og perkusjon smeltar saman og skapar nye uttrykk der jakta på kroppsleg musikalitet er i fokus. Jon har mellom anna vore med på førestillingar på Västanå Teater, Rom for dans Oslo, og hatt rolla som «Fuglen» på Det Norske Teaterets oppsetjing av Fuglane.

Nytt av året er at vi har fått Frikar som samarbeidspartner! Ein av dagane får hallinggruppene då reise med lærarane sine ned til Frikar-SMIA som ligg i Aurdal! Frikar-SMIA har ekstra godt dansegulv, gode matter til å lære akrobatikk og mykje meir!

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - hardingfele


Hardingfelekurs med Birgit Haukås

Kurset har fokus på låttelære, men du får også gode tips til vidare utvikling som hardingfelespelar. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på hardingfele bør du ha spelt i minst to år.

Birgit Haukås kjem frå Tinn i Telemark, og har sidan 2014 vore ein aktiv kappleiksdeltagar innan hardingfelespel og dans, og med det oppnådd gode resultater regional og nasjonalt. Birgit har studert folkemusikk og folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Rauland, med hovudfokus på tradisjonen frå Telemark, og då særleg frå Tinn. Ho har hatt fleire gode læremestarar, deriblant Lars-Ingar Meyer Fjeld og Per Anders Buen Garnås. I tillegg til fokus på repertoar frå sitt heimeområde, ligg dansespel henne nært.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført.

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - hardingfele fordjuping


Fordjupingskurs i hardingfele med Per Anders Buen Garnås

Er du klar for å ta hardingfelespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på hardingfele for å vera med. 

Per Anders Buen Garnås (f. 1980) byrja å spela hardingfele i 6-årsalderen, inspirert av onklane Hauk (1933-2021) og Knut Buen (f. 1948). Han har elles gått i lære hjå og lete seg inspirere av mange gode spelemenn innanfor ulike tradisjonar - særleg i Telemark.

Sidan tenåra har musikken vore ein stor del av levebrødet hans, og han har underhalde, halde konsertar og turnert i store delar av inn- og utland.

Han har også fleire CD-utgjevingar bak seg, både som solospelemann og som medverkande musikar. For soloalbuma har han vunne FolkeLarm-prisen to gongar og vore nominert til Spellemann 3 gongar. Han har også vunne gullplate både for singel og for album saman med bandet Byting, der han var fast medlem frå 2013 til 2018.

I 2022 blei han kåra til Årets folkemusiker under FolkeLarm, og Landskappleiken har han vunne 5 gongar.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - langeleik


Langeleikkurs med Ragnhild Kolsrud

Valdres er eit av dei største tradisjonsområda for langeleik, og i år har me fått tak i ein super utøvar frå Valdres til å ha kurset. Du får undervisning som er tilpassa din alder og ditt nivå. Læraren gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning.

Ragnhild Kolsrud kjem frå Sør-Aurdal i Valdres, og har i fleire år vore aktiv deltakar på kappleik innan langeleikspel og dans. Repertoaret på langeleik er i hovudsak frå Valdres, og ho har mellom anna lært av Oddrun Hegge, Knut og Ole Aastad Bråten og Elisabeth Kværne. Særleg moro syns ho det er å fordjupe seg i arkivopptak med eldre utøvarar, og lære låttar etter desse.

For å vera med på langeleik bør du ha spelt i minst to år.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - langeleik fordjuping


Langeleik fordjuping med Anders Erik Røine

I år har me fått tak i ein super utøvar til å ha dette kurset. Anders er kjent for å finne nye moglegheiter å bruke langeleiken på og har mykje kunnskap om musikk. Som ein del av kurset vil Anders også inkludere litt munnharpe som ein del av musikkforståinga. Læraren gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning.

Er du klar for å ta langeleikspelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på langeleik for å vera med.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - pardans


Pardanskurs med Tone Ingvaldsen

Pardanskurset er for deg som vil danse mykje! Kurset vil fokusere på innlæring av ulike bygde- og runddansar. I tillegg til å lære mange dansar får du lære om danseteknikk og haldning i dans. Her blir det tips og råd, enten du vil gjera deg klar for kappleik, eller vil sveitte deg i hel på dansekveldar. 

NB: Vi har også pardans fordjuping for dei over 14 år. 

Instruktør: Tone Ingvaldsen!

Tone er folkedansar frå Bodø i Nordland, busatt i Oslo/Målselv. Ho har dansa nesten heile livet, og det går ikkje ein dag utan at det vert tatt eit dansetrinn eller fleire! Tone dansar i Kartellet, gjer eigne produksjonar og andre prosjekt, og har mykje erfaring med å undervise i dans!

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført.

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - pardans fordjuping


Fordjupingskurs i pardans med Inga Myhr

Det blir eit variert kurs med fokus på ulike pardansar. Inga er ein erfaren dansar og pedagog, og reiser litt rundt med ulike prosjekt. Ho likar godt å undervise i dans, og har stor kjærleik til dei små detaljane og dei artige og litt finurlege dansane me har rundt om i landet. Inga har ein bachelor i utøvande tradisjonsdans frå NTNU og Ole Bull akademiet og elskar å nerde dans. Ho har brukt utallege timar på å studere dansegolv og arkivfilm og ta med seg inspirasjon frå det inn i eigen dans. Inga gler seg til å møte dykk alle, og har med seg nokre perlar frå ulike krikar og krokar, samt tips og triks til korleis ein kan leike seg, og variera endå meir i eigen dans.

Kurset er for dei over 14 år, og du bør ha dansa ein god del for å vera med på kurset.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - samspelkurs


Samspelkurs med Vegar Vårdal

Strunkeveko vil i 2024 tilby eit kurs i samspel for ulike instrument, det kan vere fele, fløyte, gitar, perkusjon osb. Det er mykje fokusert på samspel og kryssing av sjangerar i dagens folkemusikk, og Strunkeveko ynskjer å gje elevane gode forutsetningar til å vere premissleverandørar her. Kurset vil ha ei nedre aldersgrense på 14 år og ha spelt lenge, som fordjupingskursa.

Vegar Vårdal har ansvaret for «samspelkurset» og har lang erfaring som pedagog og utøvar. I dag jobbar han på Ole Bull Akademiet på Voss, og har her hovudansvaret for samspel med alle studentane. I tillegg har Vegar i mange år arrangert folkemusikk frå heile landet til ulike prosjekt, og eit av dei siste prosjekta var FolkOrg sitt 100-års jubileum i Grieghallen hausten 2023. Han likar ei utfordring, og kan både lære bort på gehør og er det noter som gjeld så fungerer det også heilt fint. Det er ikkje noko problem med ulikt nivå, for Vegar finn nok ei løysning. Er det noko du lurer på så ikkje ver redd for å ta kontakt med oss.

Vegar var i 2020 kåra til Årets Folkemusikar, og fekk også Hilmarprisen. Han har i mange år arrangert folkemusikk i serien «Folkemusikk for unge strykere» på Norsk Musikkforlag. I tillegg har Vegar gitt ut mange plater, og siste plate «Slåtter fra Åseral» viser den spennande nesten gløymde folkemusikktradisjonen øvst i Agder. Vil du høyre arrangeringa og samspelet til Vegar sjekk ut «Breibeint» og «Vor Suplicas», eller kanskje du likar gamaldans – då er «Vandring» med Gjevre; Odde & Vårdal eit album for deg.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført.

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - song


Songkurs med Martin Steinum Brun

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. 

NB: I år har vi også song fordjuping for dei over 14 år.

Instruktør: Martin Steinum Brun (f.1999).

Som songar har Martin verka innan fleire folkemusikalske rom, både som solomusikar og i ulike ensemble. Han har mellom anna vore solist for ensemble som Oslo Kammerkor og Det Norske Solistkor, og vart nyleg tildela fyrsteplass i kategorien “open klasse” på Landskappleiken i Lom, saman med kvedartrioen Rakkarpakk. For tida tek han ein bachelor i utøvande folkesong ved Norges Musikkhøgskole, der han fordjupar seg i vokaltradisjonen frå Gudbrandsdalen. Ivrig etter å utforske har han jobba og leika seg med fleire sjangeruttrykk, og set stadig songen opp mot og saman med desse. Til sumaren stiller han for fyrste gong i vokal klasse A på Landskappleiken

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - song fordjuping


Fordjupingskurs i song med Camilla Granlien

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. 

For å vera med på song fordjuping må du vera over fjorten år og halde på med song nokre år.

Camilla Granlien (f. 1974) er utdanna folkesangar med ein master i tradisjonskunst fra Universitetet i Sørøst-Norge. Ho har jobba som frilans songer i snart 20 år med mange konserter i regi av m.a. Den kulturelle skulesekken, barnehagekonsertar, Spaserstokk-konsertar og ulike festivaler. I tillegg held ho konsertar med band og prosjekter og likar godt å bruke folkesongen i møte med andre sjangrar og musikarar. Camilla har undervist m.a. ved folkemusikklinja på Vinstra vidaregåande skule og Ole Bull akademiet. Camilla har også vunne Landskappleiken i Vokal klasse A heile tre gonger.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - toradar


Toradarkurs med Ingrid Standal Sørheim

Meld deg på toradarkurs fyllt med nye låttar, teknikkundervisning og dansespel. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på toradar bør du ha spelt i minst to år. 

Lærer: Ingrid Sørheim

Ingrid er folkemusikar på durspel og jobbar som distriktsmusikar og lærar i det store toradarmiljøet på Voss med Siri Nordgård og Steinar Odde (som er lærar på fordjupingskurset på Strunkeveko) og i Granvin med Rannveig Djønne (som er lærar på Ministrunken). Ho har lang røynsle som både pedagog, solospelar, dansespelar og speler i mange ulike musikalske konstellasjonar. For tida er ho mest aktiv med trioen Mjøs/Sørheim/Wolski, norsk-britiske Vesterveg og bandet Veijr. Ho hevdar seg i toppen av durspelklassa på Landskappleiken og er ein ettertrakta instruktør på Vestlandet. Ingrid var fast deltakar på Mokurset i Førde i Sunnfjord i mange år, og no gler ho seg til å vera lærar på Strunkeveko!

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - toradar fordjuping


Fordjupingskurs i toradar med Steinar Odde

Meld deg på toradarkurs fyllt med nye låttar, teknikkundervisning og dansespel. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på toradar fordjuping må du vere over fjorten år og ha spelt lenge.

Lærar: Steinar Odde!

Steinar kjem frå Garmo i Lom, og vaks opp i ein sterk folkemusikkfamilie. Han er musikar, komponist og arrangør som no er busett på Voss, og jobbar til vanleg som musikkinstruktør og musikklærar.

Han er multimusikaren som traktarar det meste av instrumenter, og det har gitt inspirasjon og ferdigheitar resultert i fleire utmerkingar, ei rekke utgjevingar og prestasjonar. Han har blant anna vunne folkelarmsprisen i 2023 med Madam Jam i kategori Dansespel, og studerer i dag på Ole Bull Akademiet.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med leiar@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3.800 kr

Strunkeveko 2024 - Samspelkurs u15


Samspelkurs for dei under 15 år med Astrid Garmo!

Vi har fått fleire spørsmål om samspelkurs og alternativ for dei under 15 år som har andre instrument enn dei vi allereie har eit kurstilbud for. No har vi fått tak sjølvaste Astrid Garmo som instruktør til eit heilt nytt kurs!

For å vera med på dette kurset må du beherske instrumentet ditt godt og kunne ta ting på gehør. Dette blir eit kurs der deltakarane har ulike instrument. Instruktøren kan nødvendigvis ikkje instrumentet ditt, men ho kan laga arrangement og vil lære bort melodiar og komp. Dette blir eit spennande kurs som blir forma litt etter kven som er med og kva slags instrument dei ulike deltakarane har med seg.

Felespelaren Astrid kjem ifrå Garmo i Gudbrandsdalen, og jobbar for tida som frilansmusikar med base i Oslo. I tillegg til å ha føtene godt planta i flatfelemusikken fra heimtraktane, har Astrid også dei siste åra vore ein svært aktiv hardingfelespelar, og ho fordjupa spesielt seg i folkemusikken frå Valdres, Hallingdal og Telemark da ho studerte på Norges Musikkhøgskole i åra 2016-2020. I dag er ho leiar for Bærum Spellemannslag, spelar mykje til dans og er aktiv i grupper på tvers av sjangrer med forskjellige instrument som til dømes feler, gitar, synth og langeleik. Ho er å høyre i folkemusikkorienterte prosjekt som blant anna Pumpegris, Ester og Astrid og LIN, men også som gitarist og vokalist i indierock-banda Clowder og Scoreboard.

Astrid er for tida aktuell med si fyrste soloplate, «Sjugurd», som kjem ut sommaren 2024. Det er eit prosjekt der ho har tolka slåttene til oldefaren sin, Sjugurd Garmo.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 7. juli kl. 16.00
Slutt: Fredag 12. juli kl. 15.00
Stad: Merket
Pris: 3800