Langeleik


Langeleikkurs med Andrea Søgnen

I år har me fått tak i ein super utøvar frå Hallingdal til å ha kurset i langeleik. Du får undervisning som er tilpassa din alder og ditt nivå. Læraren gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning.

For å vera med på langeleik bør du ha spelt i minst to år.

Andrea Søgnen frå Gol er ei prisløna folkemusikar og folkedansar. Ho studerer bachelor i Folkemusikk ved Universitetet i Sørøst- Norge, campus Rauland. Andrea har ulike instruktørjobbar i samband med sitt engasjement som musikar for Dextra Musica.

Andrea er ein viktig tradisjonsbærar for langeleiktradisjonen i Hallingdal. Ho har eit breidt repertoar frå Hallingdal, Valdres og Telemark, og tek stadig i bruk låttar frå andre instrument og kveding, som ikkje er brukt på langeleik tidlegare. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Toradar


Toradarkurs med Steinar Odde

Meld deg på toradarkurs fyllt med nye låttar, teknikkundervisning og dansespel. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på toradar bør du ha spelt i minst to år. 

Steinar Odde kjem frå Garmo i Lom, og vaks opp i ein sterk folkemusikkfamilie. Han er musikar og komponist, og jobbar til vanleg som instruktør og musikklærar. Han er multimusikaren som trakterar det meste av instrument og det har gitt inspirasjon og ferdigheitar resultert i fleire utmerkelsar og prestasjonar. Han studerer i dag på Ole Bull Akademiet.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Fele


Felekurs med Sigrid Stubsveen og Mari Skeie Ljones

Fem dagar med undervisning i fele med fantastiske instruktørarar frå Engerdal og Lillehammer.

Deltakarane blir delte inn i grupper etter nivå og alder. Lærarane gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning. På kurset vil du lære mange nye låttar og få tips til vidare utvikling.

For å vera med på fele bør du ha spelt i minst to år.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Hardingfele


Hardingfelekurs med Johanne Løkensgard Mjøs og Henning Andersen

Kurset har fokus på låttelære, men du får også gode tips til vidare utvikling som hardingfelespelar. I år har vi lærarar frå Vestlandet og Valdres, og låttar frå desse områda står naturleg i sentrum. Deltakarane blir delte inn i to grupper etter nivå og alder. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på hardingfele bør du ha spelt i minst to år.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Song


Songkurs med Gro Kjelleberg Solli

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. 

NB: Vi har og song fordjuping for dei over 14 år.

Gro Kjelleberg Solli er folkesongar frå Angvik på Nordmøre, busett i Os i Østerdalen. Gro har vunne Landskappleiken to gonger. Alt Gro formidlar framstår som heilt ekte, ingen spor av jåleri, berre song med tusenvis av overtonar og små, fargeleggande trillar. Ho har ei silkemjuk røyst som glid inn i hjarterota di nesten utan at du merkar det. Gro er utdanna folkemusikar/musikkpedagog ved Høgskulen i Telemark og Norges Musikkhøgskole. Ho har hatt songlærarar som Sondre Bratland og Kirsten Bråten Berg.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Pardans


Pardanskurs med Anna Liv Skjelten Gjendem

Pardanskurset er for deg som vil danse mykje! Kurset vil fokusere på innlæring av ulike bygde- og runddansar. I tillegg til å lære mange dansar får du lære om danseteknikk og haldning i dans. Her blir det tips og råd, enten du vil gjera deg klar for kappleik, eller vil sveitte deg i hel på dansekveldar.

Anna Gjendem, har utdanning innan folkemusikk og folkedans. Ho jobbar som utøvande dansar og hjå Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal, som i dag er ein del av Stiftinga Viti. Ho er genuint oppteken av dansetrasdisjonane våre, og jobbar aktivt for å formidle desse.

Vi har også pardans fordjuping for dei over 14 år. 

Søskenmoderasjon: Hvis to eller fleire søsken deltek på kurset får de en søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriver då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før  betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Halling


Hallingkurs med Anita Vika Langødegård og Julian Finnbråten Steinsrud

Hallingen har eldgamle tradisjonar i Noreg, og har nådd eit skyhøgt nivå med utøvarar som tek dansen til nye høgder. Anten du har store ambisjonar eller du berre er spretten og danseglad, er hallingkurset på Strunkeveko plassen å bli ein betre hallingdansar. Ved sidan av store mengder hallingdans blir det også fleire økter med både akrobatikk og godkarstykke. 

Anita Vika Langødegård kjem frå Valdres. Ho begynte å danse i kultuskulen då ho var rundt fjorten år og dansa etterkvart meir aktivt i Bygda Dansar i Oppland, før ho gjekk på FRIKAR Akademeiet. Anita er utdanna ved Norges Dansehøgskule. Ho er utøvande dansar i tillegg til å undervise i samtidsdans og folkedans.

Julian Finnbråten Steinsrud frå Øystre Slidre. Julian starta å danse i kulturskulen med Stian Roland som læremeister. Han er oppteken av å føre kunnskapen vidare til yngre utøvarar og har sjølv vore lærar i kulturskulen og på FolkemusikkUng i Valdres. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Fele fordjuping


Fele fordjuping med Bjørn Kåre Odde

Er du klar for å ta felespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på fele for å vera med. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Hardingfele fordjuping


Hardingfele fordjuping med Steinar Rygg

Er du klar for å ta hardingfelespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på hardingfele for å vera med.

Årets instruktør er storspelemann Steinar Rygg frå Voss,  som har eit rikt slåttetilfang, med hovudvekt på spel frå Voss, Hardanger og Telemark. Fordjupningskurset byr også på auka kunnskap rundt slåttespelet. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Torsdag 15. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Song fordjuping


Song fordjuping med Berit Opheim

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. På fordjuping i song går ein endå meir inn på særtrekk i kveding, ornamentering, klang etc. Fordjupingskurs er for dei over 14 år.

Berit Opheim er ein av våre mest akta folkesongarar. Med ei nyfiken haldning til musikk har ho stadig funne nye uttrykk, mellom annan i tidlegmusikk, middelaldermusikk, samtidsmusikk og improvisert musikk. Den musikalske allsidigheita hennar har vunne mange lyttarskarar på tvers av sjangrane, og ho leikar seg stadig i krysningsfelta mellom dei. Opheim byrja karriera på slutten av 1980-talet, og er kjend for si konsentrerte formidling, sceniske ro og djupvarme røyst.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Pardans fordjuping


Kurs i pardans fordjuping med Stian Roland

Kurset er for dei over 14 år, og du bør ha dansa ein god del for å vera med på kurset.

NB: Kun 8 plassar på kurset. Det blir eit variert kurs med fokus på ulike pardansar. 

Stian Roland er instituttleiar for tradisjonskunst og folkemusikk ved USN. Av bakgrunn er han tradisjonsutøvar innan norsk folkesong og folkedans. Han har også brei erfaring frå festivalbransjen, museumsfeltet, kultuskule og forsking. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Halling fordjuping


Halling fordjuping med Martin Myhr

Ta hallingen til nye høgder! Nivået på hallingdansen i Noreg er på veg godt oppunder taket. Strunkeveko tek konsekvensen av dette og tilbyr kurs for den som verkeleg byrjar å få taket på både kast og takt. Fordjupingskurset i halling er for deg som har kome verkeleg langt som dansar, og kurset krev at deltakaren held høgt levels. Fokuset på kurset er å utvikle seg som dansar og jobbe med eit personleg uttrykk.

Du lyt vera over fjorten år og ha ei interesse for både danser og teknikken bak. Har du det, lovar vi store mengder inspirasjon og danseglede i løpet av desse dagane i Valdres. 

Martin Myhr er ei levande legende i folkemusikkmiljøet. Han har i lag med kona Gunnlaug bygd opp fleire gode ungdomsmiljø for folkemusikarar i Hallingdal, og har vunne A-klassa i halling heile 6 gonger! Martin Myhr har vore på Strunkeveko nesten alle år siden oppstarten i 1998. 

Søskenmoderasjon: Hvis to eller fleire søsken deltek på kurset får de en søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriver då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før  betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Konsertproduksjon


Kurs i konsertproduksjon med Silje Onstad Hålien og Andreas Skeie Ljones

Konsertproduksjon er eit kurs for dei eldste på Strunkeveko og har ei nedre aldersgrense på 16 år.

Kursdeltakarane skal jobbe med å lage to konsertar, ein som skal synast fram i Tisleidalen torsdag kveld, og ein på Jørn Hilme-stemnet på lørdag. Deltakarene vil få innsikt i korleis det er å tenkje heilheit på ein konsert med tanke på repertoar, innhald, bruk av rommet, og meir organisatoriske sider ved det å skulle lage konsert. I tillegg vil ein jobbe med å sette lys og lyd til konsertane.

Kurset er for både dansarar og spelemenn/songarar. Deltakarane vil få verdifull kunnskap som kan kome til nytte enten ein ser for seg å leve som profesjonell folkemusikar/folkedansar, eller rett og slett ynskjer å bli tryggare som konserthaldarar.

NB! Kurset varer frå sundag 10. juli til lørdag ettermiddag 16. juli. 

Silje Onstad Hålien er frå Valdres. Ho er dansar og koreograf, og set opp eigne førestillingar både under eige namn samt kompaniet Villniss som ho driv saman med Andreas Skeie Ljones. Silje er opptatt av å bruke det folkelege materiale innanfor dans og musikk i eit samtidig utrykk og ho er ein svært sentral person i utviklinga av det sceneiske feltet innan tradisjonsdans.

Andreas Skeie Ljones har vore med som lærar på konsertproduksjonskurset sidan oppstarten i 2017. Andreas er ein nyskapar og utviklar i folkemusikken. I tillegg til utstrakt konsertverksemd er han tilsett som produsent ved Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 10. juli kl. 17.00
Slutt: Laurdag 16. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3500 kr