Langeleik


Langeleikkurs med Ingrid Lingaas Fossum

Valdres er eit av dei største tradisjonsområda for langeleik, og i år har me fått tak i ein super utøvar frå Valdres til å ha kurset. Du får undervisning som er tilpassa din alder og ditt nivå. Læraren gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning.

For å vera med på langeleik bør du ha spelt i minst to år.

Ingrid Lingaas Fossum har undervist langeleik på Strunkeveko mange gonger tidlegare. Ho har vunne gruppespel med Magnhild Karsrud på langeleik, og er ein svært dyktig utøvar. Det som ikkje så mange veit er at Ingrid også er songar, med stor suksess i Tanzania. Ein av musikkvideoane hennar har 180 000 visningar på nettstaden YouTube.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Toradar


Strunkeveko toradarkurs med Kristoffer Kleiveland

Meld deg på toradarkurs fyllt med nye låttar, teknikkundervisning og dansespel. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på toradar bør du ha spelt i minst to år. 

Kristoffer Kleiveland vaks opp i eit sterkt folkemusikkmiljø på Osterøy, der både dans og musikk prega kvardagen. Seinare har han studert utøvande folkemusikk på Ole Bull Akademiet. Han har vunne Landskappleiken fleire gonger, og driv med opplæring i durspel og har kurs og konsertverksemd i inn- og utland.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Fele


Strunkeveko felekurs med Rasmus Kjorstad og Astrid Sulheim

Fem dagar med undervisning i fele med fantastiske instruktørarar frå Harpefoss og Lom.

Deltakarane blir delte inn i grupper etter nivå og alder. Lærarane gjev dykk både individuell undervisning og gruppeundervisning. På kurset vil du lære mange nye låttar og få tips til vidare utvikling.

For å vera med på fele bør du ha spelt i minst to år.

Rasmus Kjorstad har sidan ungdomsskulealder interessert seg for slåttespelet og historiane knytt til tradisjonen i Midt-Gudbrandsdalen. Han er ein aktiv musikar, med engasjement i mange konstelasjonar, Morgonrode, Kjorstad-Brothers og Torgeir Vassvik for å nemne nokre.

Astrid Sulheim er busett i Lom i Gudbrandsdalen. Ho har hatt Rolv Brimi som læremeister og i tillegg lært av Knut Kjøk, Amund Bjørgen og Bjørn Odde. Ho har vore aktiv i Lom spelmannslag sidan starten av 90-talet. Astrid har vunne A-klassa på Landskappleiken tre gonger og figurerer blant dei øvst plasserte i den tevlinga kvart einaste år.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Hardingfele


Hardingfelekurs på Strunkeveko med Jan Beitohaugen Granli og Helga Myhr

Kurset har fokus på låttelære, men du får også gode tips til vidare utvikling som hardingfelespelar. I år har vi lærarar frå Hallingdal og Valdres, og låttar frå desse områda står naturleg i sentrum. Deltakarane blir delte inn i to grupper etter nivå og alder. Du vil få undervisning både individuelt og i grupper.

For å vera med på hardingfele bør du ha spelt i minst to år.

Jan Beitohaugen Granli
frå Øystre Slidre skulle vere kjend for dei fleste med sine seks sigrar på Landkappleiken og elles med sitt framifrå dansepel frå kappleikscena og på dansefestar. Han har hatt fleire gode læremeistrar og fører vidare ein gamal familietradisjon etter oldefaren Engebret Beitohaugen og far hans att, Nils Beitohaugen.

Helga Myhr er hardingfelespelar og songar frå Torpo i Hallingdal. Helga er ein sterk tradisjonsbærar innanfor solo hardingfele og song, samtidig improviserar ho seg ofte gjennom dei spesielle slåttane og songane frå heimtraktane. Ho er utdanna ved Norges Musikkhøgskole. Helga spelar i ulike band og konstellasjonar og ho har gjeve ut kritikerroste plater med vokalgruppa Kvedarkvintetten og folkemusikkbandet Morgonrode. I fjor kom hennar fyrste soloplate.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Song


Songkurs med Mari Midtli

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. 

NB: I år har vi også song fordjuping for dei over 14 år.

Mari Midtli byrja å spele fele som 6-åring, og etter kvart vaks òg interessa for folkesong. Ho har vore solist med TrondheimSolistene og KORK ved fleire høve, i tillegg har ho blant anna samarbeidt med Aslak Brimi, Mads Erik Odde og Bjørn Kåre Odde. Ho er utdanna ved Ole Bull Akademiet på Voss. Mari har vunne ei rekkje prisar, forutan fleire topplasseringar på Landskappleiken kan nemnast Toneprisen, Peer-Gynts Talentpris, DNB’s Talentstipend, Fureprisen og Furestipendet 3 år på rad.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Pardans


Pardanskurs med Solveig Brekke Hauknes

Pardanskurset er for deg som vil danse mykje! Kurset vil fokusere på innlæring av ulike bygde- og runddansar. I tillegg til å lære mange dansar får du lære om danseteknikk og haldning i dans. Her blir det tips og råd, enten du vil gjera deg klar for kappleik, eller vil sveitte deg i hel på dansekveldar. NB: Vi har også pardans fordjuping for dei over 14 år. 

Solveig Brekke Hauknes er ein erfaren dansar og instruktør som har hatt mange dansekurs for både unge og vaksne. Ho har vore engasjert i fleire Bygda Dansar-prosjekt, studert dans på NTNU og gått Norsk folkelig dans. Ho arbeider no med dans kvar einaste dag som folkedansrådgjevar i Noregs Ungdomslag. Solveig har mange gode plasseringer på kappleikar og festivalar, men aller best likar ho den sosiale formen for samværsdans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Halling


Strunkeveko Hallingkurs med Anita Vika Langødegård og Håkon Aasen

Hallingen har eldgamle tradisjonar i Noreg, og har nådd eit skyhøgt nivå med utøvarar som tek dansen til nye høgder. Anten du har store ambisjonar eller du berre er spretten og danseglad, er hallingkurset på Strunkeveko plassen å bli ein betre hallingdansar. Ved sidan av store mengder hallingdans blir det også fleire økter med både akrobatikk og godkarstykke. 

Anita Vika Langødegård kjem frå Valdres. Ho begynte å danse i kultuskulen då ho var rundt fjorten år og dansa etterkvart meir aktivt i Bygda Dansar i Oppland, før ho gjekk på FRIKAR Akademeiet. Anita er utdanna ved Norges Dansehøgskule. Ho er utøvande dansar i tillegg til å undervise i samtidsdans og folkedans.

Håkon Aasen er ein av landets beste unge folkedansarar. Han er oppvaksen i Øystre Slidre. I tillegg til halling dansar han også andre folkedansar som runddans, springar og bonde. Gjennom åra har han delteke på mange ulike oppdrag som til dømes opninga av Ungdoms OL. Håkon hadde hovudrolla som Sigvat av Leirhol i spelet om Riddarspranget og han var med på HILME-framsyninga «På Pynte» i fjor.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 17.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Fele fordjuping


Fele fordjuping med Tron Steffen Westberg

Er du klar for å ta felespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på fele for å vera med. Med årets instruktør er det låttelæring og dansespel som står i fokus.

Tron Steffen Westberg er lærar og ein av landets fremste solospelemenn. Han er vinnar av Kongepokal på Landskappleiken og ein sentral tradisjonutøvar frå Røros. Tron Steffen har alltid hatt ein spesiell gjø i fela. Tradisjonelt slåttespel på fele frå Rørosdistriktet – trøkk og intensitetet er Tron Steffen sitt kjennemerke.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Hardingfele fordjuping


Hardingfele fordjuping med Ottar Kåsa

Er du klar for å ta hardingfelespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på hardingfele for å vera med. Årets instruktør er felemakar og storspelemann Ottar Kåsa som har eit rikt slåttetilfang, med hovudvekt på spel frå Telemark. Fordjupningskurset byr også på auka kunnskap rundt slåttespelet. 

Ottar Kåsa er hardingfelespelar og prisbelønna felemaker fra Arabygdi i Vinje, og sjølvaste Myllarguten var tipp-tipp-tipp-oldefar hans. Han har vunne landskappleiken fire gonger, fått Spelemannsprisen og elles vunne Folkelarmprisen fleire gonger.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Song fordjuping


Song fordjuping med Gro Kjelleberg Solli

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. På fordjuping i song går ein endå meir inn på særtrekk i kveding, ornamentering, klang etc. Fordjupingskurs er for dei over 14 år.

Gro Kjelleberg Solli er folkesongar frå Angvik på Nordmøre, busett i Os i Østerdalen. Gro har vunne Landskappleiken to gonger. Alt Gro formidlar framstår som heilt ekte, ingen spor av jåleri, berre song med tusenvis av overtonar og små, fargeleggande trillar. Ho har ei silkemjuk røyst som glid inn i hjarterota di nesten utan at du merkar det. Gro er utdanna folkemusikar/musikkpedagog ved Høgskulen i Telemark og Norges Musikkhøgskole. Ho har hatt songlærarar som Sondre Bratland og Kirsten Bråten Berg.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Pardans fordjuping


Kurs i pardans fordjuping med Vegar Vårdal

Det var svært stor interesse for pardanskurs i 2018 og 2019, og difor arrangerer vi pardans fordjuping i år. Kurset er for dei over 14 år, og du bør ha dansa ein god del for å vera med på kurset.

NB: Kun 8 plassar på kurset. Det blir eit variert kurs med fokus på ulike pardansar. 

Vegar Vårdal er folkedansar og felespeler frå Oslo. Han har ein imponerande CV med mange utgjevingar på fele. Vegar er ein sentral person i folkedansmiljøet og har fått i stand folkedansline på Vinstra Vidaregåande skule knytt til folkemusikklinja og har gjeve verdifull kunnskap til mange folkedansarar  gjennom studiet Norsk Folkelig Dans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Halling fordjuping


Halling fordjuping med Martin Myhr

Ta hallingen til nye høgder! Nivået på hallingdansen i Noreg er på veg godt oppunder taket. Strunkeveko tek konsekvensen av dette og tilbyr kurs for den som verkeleg byrjar å få taket på både kast og takt. Fordjupingskurset i halling er for deg som har kome verkeleg langt som dansar, og kurset krev at deltakaren held høgt nivå. Fokuset på kurset er å utvikle seg som dansar og jobbe med eit personleg uttrykk.

Du lyt vera over fjorten år og ha ei interesse for både dansen og teknikken bak. Har du det, lovar vi store mengder inspirasjon og danseglede i løpet av desse dagane i Valdres. 

Martin Myhr er ei levande legende i folkemusikkmiljøet. Han har i lag med kona Gunnlaug bygd opp fleire gode ungdomsmiljø for folkemusikarar i Hallingdal, og har vunne A-klassa i halling heile 6 gonger! Martin Myhr har vore på Strunkeveko nesten alle år sidan oppstarten i 1998. 

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr

Konsertproduksjon


Kurs i konsertproduksjon med Ådne Geicke Kolbjørnshus og Andreas Skeie Ljones

Konsertproduksjon er eit kurs for dei eldste på Strunkeveko og har ei nedre aldersgrense på 16 år.

Kursdeltakarane skal jobbe med å lage to konsertar, ein som skal synast fram i Tisleidalen torsdag kveld, og ein på Jørn Hilme-stemnet på fredag kveld. Deltakarene vil få innsikt i korleis det er å tenkje heilheit på ein konsert med tanke på repertoar, innhald, bruk av rommet, og meir organisatoriske sider ved det å skulle lage konsert. I tillegg vil ein jobbe med å sette lys og lyd til konsertane.

Kurset er for både dansarar og spelemenn/songarar. Deltakarane vil få verdifull kunnskap som kan kome til nytte enten ein ser for seg å leve som profesjonell folkemusikar/folkedansar, eller rett og slett ynskjer å bli tryggare som konserthaldarar.

NB! Kurset varer frå sundag 5. juli til fredag kveld 10. juli. 

Ådne Geicke Kolbjørnshus er frå Valdres og har bakgrunn frå turn og snøbrett før han begynte å dansa. Ådne har arbeidd med kombinasjonen teater og dans, og har blant anna jobba ved Västanå Teater i Sverige, Det Norske Teatret og i produksjonen «Putti Plutti Pott». Ådne har og jobba mykje med dansekompania Frikar, Kartellet og Villniss. I tillegg står han for eigne produksjonar som «Døgeniktenes debatt», som han laga saman med Vetle Springgard. Ådne har vunne A klassa i halling-dans i 2014 og 2018.

Andreas Skeie Ljones har vore med som lærar på konsertproduksjonskurset sidan oppstarten i 2017. Andreas er ein nyskapar og utviklar i folkemusikken. I tillegg til utstrakt konsertverksemd er han tilsett som produsent ved Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 22.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3500 kr