11.–16. JULI 2021
NOREGS STØRSTE SOMMARKURS I FOLKEMUSIKK OG -DANS FOR UNGDOM!
STRUNKEHELGER 2020: 25.-27. SEPT 11-t.o.m 13 år / 6.-8. NOV 14-18 år.
NOREGS STØRSTE SOMMARKURS I FOLKEMUSIKK OG -DANS FOR UNGDOM!
STRUNKEHELGER 2020: 25.-27. SEPT 11-t.o.m 13 år / 6.-8. NOV 14-18 år.