Pardans


Pardanskurs med Solveig Brekke Hauknes

Pardanskurset er for deg som vil danse mykje! Kurset vil fokusere på innlæring av ulike bygde- og runddansar. I tillegg til å lære mange dansar får du lære om danseteknikk og haldning i dans. Her blir det tips og råd, enten du vil gjera deg klar for kappleik, eller vil sveitte deg i hel på dansekveldar. NB: Vi har også pardans fordjuping for dei over 14 år. 

Solveig Brekke Hauknes er ein erfaren dansar og instruktør som har hatt mange dansekurs for både unge og vaksne. Ho har vore engasjert i fleire Bygda Dansar-prosjekt, studert dans på NTNU og gått Norsk folkelig dans. Ho arbeider no med dans kvar einaste dag som folkedansrådgjevar i Noregs Ungdomslag. Solveig har mange gode plasseringer på kappleikar og festivalar, men aller best likar ho den sosiale formen for samværsdans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Strunkeveko, Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr