Hardingfele fordjuping


Hardingfele fordjuping med Ottar Kåsa

Er du klar for å ta hardingfelespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskurset på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på hardingfele for å vera med. Årets instruktør er felemakar og storspelemann Ottar Kåsa som har eit rikt slåttetilfang, med hovudvekt på spel frå Telemark. Fordjupningskurset byr også på auka kunnskap rundt slåttespelet. 

Ottar Kåsa er hardingfelespelar og prisbelønna felemaker fra Arabygdi i Vinje, og sjølvaste Myllarguten var tipp-tipp-tipp-oldefar hans. Han har vunne landskappleiken fire gonger, fått Spelemannsprisen og elles vunne Folkelarmprisen fleire gonger.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500 kr og du skriv då inn rabattkoda «Søskenpris» i feltet som sier: «Hvis du har en promo-kode, legg den inn her». NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 17.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 16.00
Stad: Merket i Tisleidalen
Pris: 3 500 kr